En företagsberättelse

Hur skulle du beskriva det företag eller den organisation som du företräder? Skulle du ge en historisk berättelse? Skulle du berätta om organisationens grundare (som en visionär)? Skulle du berätta vad ni gör? Skulle du berätta vad ni står för? Skuklle du berätta vad ni kan erbjuda?

Hur vi berättar

Ett vanligt sätt att berätta om sitt företag är att börja med en idé (d.v.s. varför man finns), gå vidare med att berätta om utmaningarna som man behövde övervinna för att komma vidare och avrunda med vilken framgång man har uppnått idag.

En annan vanlig berättelse är när man som organisation förändrades, kanske genom en sammanslagning, och hur allt blev kaos innan en ny ordning infann sig.

Vissa berättar om sitt företag utifrån sig själv, den egna visionen och de egna bedrifterna. Företaget är synonymt med grundaren, entreprenören och samhällsförbättraren. Det grundaren gör är vad företagsberättelsen består av.

Illustrationer som ger berättelsen med liv

För att göra berättelsen mer levande kan man använda illustrationer. Det typiska exemplet är en powerpoint full med fotografier, vissa helt orelaterade till själva företagsberättelsen. Ett mer ovanligt, dock allt mer populärt, exempel är en graphic recorder som illustrerar i realtid.

Att illustrera i realtid ger en aktiv upplevelse med hög relevans. Det en graphic recorder gör är att lyssna på vad den som talar säger och illustrera detta direkt. Vissa nyckelord blandas med bilder, grafer och figurer. När berättelsen är avslutat finns illustrationerna kvar. Den som som har blivit faschinerad av berättelsen kan fota illustrationerna och ta dem med sig för att titta igen senare.

Att berätta en storslagen berättelse om sin organisation är beroende av berättarens förmåga och om det finns hjälpmedel. En god berättare och en illustratör ger tillsammans ett starkt och bestående intryck.

Vad är en företagsberättelse?

Så vad är egentligen en företagsberättelse? Det är en skildring av vad ett företag (eller annan sorts organisation) har varit, vad det är idag och en antydan om vart det är på väg i framtiden. Alla berättelser är förenklingar och alla har förskönande inslag men samtidigt ska de vara verkliga berättelser utan fiktiva inslag.

Mottagare av företagsberättelser

Vem är mottagare av en företagsberättelse? Det finns en rad intressenter som vill lyssna till en företagsberättelse. De anställda samlas kring den egna berättelsen. Att ha en gemensam berättelse är viktigt för samhörigheten och tillhörighet. De som samvekar eller vill samverka lyssnar gärna på företagsberättelsen. Det intryck en berättelse ger kan avgöra om det blir någon samverkan eller ej. Gemensamma intressen eller gemensamma perspektiv är ofta viktigare än ekonomisk vinning.

Kunder eller vanliga samhällsmedborgare vill höra om ett framgångsrikt företag och dess varumärke vilket kan ge en känsla av stolthet och en önskan att ingå i en närmare relation. Slutligen har vi gruppen som har ägarintreessen. De som äger aktier eller på annat sätt har investeringar i företaget vill gärna höra om företagets mål, rörelser och äventyr.

Varför företagsberättelser?

Svaret på varför vi berättar företagsberättelser är en mix av att vissa gärna vill berätta och att vissa gärna vill lyssna. Det huvudsakliga svaret är att en berättelse är något att samlas kring. Även de som inte har deltagit i företagets förändring eller bidragit till dess framgång vill gärna känna sig delaktiga genom att få höra hur favoritföretaget, eller egentligen favoritvarumärket, har utvecklats.

Alla relationer bygger på att man delar med sig av berättelser om sig själv. När ett företag berättar berättelsen om sig själv upplever mottagaren att de har fått något och vill gärna ge något tillbaka. I den processen fördjupas relationen.

Vi människor är en berättande varelse, ibland kallad homo narrans, och vi behöver berättelser i våra liv. Företagsberättelser hör dit.

 

13 May 2020

Välkommen till

Berättelse

En sajt om berättelsers betydelse i våra liv

 

Länkar

Föreläsningar online

Vardagspsykologi

Mikael Jensen, PhD

Litteratur.net