Vad är en kosmogoni?

Kosmogoni kommer ifrån grekiskans kosmos och gonos och betyder världens ursprung. Det är synonymt med skapelseberättelse.

Religiösa och mytologiska berättelser som hur jorden eller det egna folkets land blev till är typiska exempel på kosmogonier. De gör olika anspråk på hur stor kosmos är för folket som är i berättelsens mitt. Vissa avser hela universum medan andra avser den del av geografin som de känner till.

Det finns till exempel en myt om att världen vilar på ryggen av en jättelik sköldpadda och den i sin tur står på en annan sköldpadda som står på en annan i all oändlighet.

Ett folk på Nya guiinea menar att de som grupp blev till från grodyngel som växte upp till att bli människor. Allt blev möjligt genom kraften av solen som är världens gud.

Orsaken till de skapelseberättelser som i stort sett alla folk har om sin värld bottnar troligtvis i vårt behov av att förstå oss själva och vårt ursprung. Skapelseberättelserna varierar i hur livet har uppkommit osv men alla grupper har en skapelseberättelse och det är gemensamt för alla folkslag.

Den mest kända skapelseberättelsen för oss svenskar är första mosebok i bibeln om hur gud skapade världen på sex dagar och på den sjunde vilade han. Vår skapelseberättelse i Norden har dock sitt ursprung i gammal asatro.

Först fanns Ginungagap som står för intet eller intigheten som fanns innan något annat fanns. Därur tillkom två landområden och i mellanrummet mellan dessa uppstod Ymer som gudarna fomrade till vår värld. Vår världs skapelse är inte helt olik the big bang theory som också uppstod ur intet.

Världens skapelse enligt nordisk mytologi nedtecknades på 1200-talet men har tidigare rötter än så. Det är inte troligt att denna myt har rötter i andra skapelseberättelser men eftersom det inte finns doumentation längre bak i tiden kan man inte vara säker på var och när denna historia uppstod.

Kosmogoni är också en vetenskap om skapelseberättelser och världens uppkomst. Denna vetenskap ska inte blandas ihop med kosmologi som är läran om kosmos eller universums beskaffenhet. Även i det senenare fallet är man intresserad av universums uppkomst och utvecling men där handlar det främst om hur universum är snarare än om vilka uppfattningar och berättelser man har om universum.

 

12 May 2020

Välkommen till

Berättelse

En sajt om berättelsers betydelse i våra liv

 

Länkar

Föreläsningar online

Vardagspsykologi

Mikael Jensen, PhD

Litteratur.net